کد خبر :70 | تاریخ : شنبه 28 مرداد 96  | ارسال شده توسط :اداره تعاون ،كار و رفاه اجتماعي

برگزاری جلسه توجیهی آموزشی طرح ملی کاج
جلسهی توجیهی آموزشی طرح ملی کاج با حضور معاونت محترم رفاه و اجتماعی ریاست امور اجتماعی اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی قدر خادم حسینی و جمشید حاتمی و کار فرمایان و مسئولین بهداشت ایمنی کارگاه های بزرگ و صنعتی شهرستان در محل اتاق اصناف برگزار گردید.
در ابتدا هاشمی مدیران وکارشناسان بهداشتی را مکلف نمودندکه با مطالعه دقیق این طرح واجرای مفاد دستورالعمل طرح کاج نسبت به برگزاری کارگاه های آموزش پیشگیری از اعتیاد در محیط های کاری خود اقدام و مدارک و مستندات برگزاری این دوره ها را جهت انعکاس به استان به این اداره ارسال نمایند.

همچنین وی اظهار داشت :از کارفرمایان فعال در این حوزه که همکاری و هماهنگی لازم را در برگزاری این دوره ها داشته اند در شهریور ماه به نحو مقتضی تقدیر بعمل خواهد آمد.

در ادامه قدر خادم الحسینی معاونت رفاه اجتماعی اداره کل از کارفرمایان کارگاه های بزرگ صنعتی خواست در رابطه با راه اندازی تعاونی مسکن و مصرف کارگری و ایجا مجموعه های ورزشی در محوطه کاری اقدام و از کارگران نمونه واحد های خود تقدیر و تشکر به عمل آورند.

وی اجرا طرح ملی کاج را گامی بزرگ در راه ریشه کنی مصرف مواد مخدر دربین قشر ضعیف و زحمتکش کارگر دانست و از مدیران کارگاه ها خواست تا نهایت همکاری را با مسئولین بهداشت در اجرای این طرح ملی داشته باشند .

حاتمی رئیس امور اجتماعی اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان پیرامون سبک های ارائه شده طرح ملی به شرکت کنندگان به بیان توضیحاتی پرداخت و از اجرا کنندگان آن طرح خواستند که نسبت به برگزاری دوره ها و تکمیل فرم های طرح ملی و ارائه گزارش به همراه مستندات به واحد امور اجتماعی اداره تعاون ، کارو رفاه اجتماعی شهرستان آباده جهت انعکاس به استان اقدام لازم را مبذول فرمایند.

وی همکاری دو قشر کارگر و کارفرما را در اجرای بهتر و مطلوبتر این طرح را مدنظر قرار دادند و از کارگران نیز خواست تا همکاری لازم را با کارفرمایان در اجرای این طرح داشته باشند .

در پایان هر یک از شرکت کنندگان به بیان توضیحاتی در این رابطه پرداختند و CD و  دفترک های آموزشی نیز در بین بهداشتیاران واحد های کارگاهی شهرستان جهت آموزش توزیع گردید.  

کلیه حقوق برای پایگاه اطلاع‌ رسانی شهرستان آباده محفوظ است.